Adresa:


Agim Ramadani 34/7
10000 Prishtina
KOSOVA

Tel:  +381-38-22-45-45
Fax: +381-38-22-27-20

DREJTORI GJENERAL:

Z. Vegim Gashi
Tel:    +381-38-22-45-45 ext.112
e-mail: vgashi@komtelpe.com

 

SHITJA:

Z. Bekim Batalli, Z. Muhamet Shabiu
Tel:   +381-38-22-45-45 ext. 103, 120
e-mail: sales@komtelpe.com

 

KONSULENCA TEKNIKE:

Z. Migjen Hoxha
Tel:     +381-38-22-45-45 ext. 104, 102
e-mail: helpdesk@komtelpe.com

 

Emri:

Kompanija:

Qyteti:

Adresa:

Tel/ Fax :

E-mail:

Komenti :

Zgjedhni email-in:

            

 

 

 

 

Copyright © Komtel 2013